Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Omów podział dziejów Ziemi: ery, okresy, fałdowania.Poprzednia praca: Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Co rozumiesz pod pojęciem ekologia? Podaj przykłady ochrony środowiska naturalnego na świe
Następna praca: Przedstaw najważniejsze minerały i skały z których zbudowana jest skorupa ziemska.Treść: Rozwój świata organicznego Ziemi stał się podstawą podziału dziejów Ziemi na ery okresy i piętra,
- W okresie prekambru ok 4,6 mld lat temu powstał glob ziemski, atmosfera i hydrosfera, pojawiło się życie organiczne, zarysowały się kontynenty, powstały złoża np. złota (Kanada, Syberia).
- Era paleozoiczna -570 mln.lat temu. Pozostawiła skamieniałości zwierząt, roślin, w dewonie pojawiły się pierwsze zwierzęta lądowe, paprotniki; w karbonie, lasy karbońskie (z paprotników) owady, otwornice; w permie, wymarło ok. 50% organizmów zwierzęcych.
W paleozoiku miały miejscy ruchy górotwórcze: G. Świętokrzyskie, Sudety
- Era mezozoiczna - 225mln lat temu. W triasie pojawiły się ssaki, w jurze - ptaki, w kredzie - ssaki łożyskowe, z końcem ery wyginęły dinozaury.
- Era kenozoiczna zaczęła się 65mln.lat temu i trwa do dziś, ukształtował się obraz lądów, w świecie zwierzęcym dominują ssaki. Pojawia się człowiek. W trzeciorzędzie powstaje węgiel brunatny, przypadają alpejskie ruchy górotwórcze: Karpaty. W czwartorzędzie wystąpiły wahania klimatu, miały miejsce silne zlodowacenia typu kontynentalnego - powstał Bałtyk.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 29326 , autor: Michalk88 , Ocena: 750.63

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Omów podział dziejów Ziemi: ery, okresy, fałdowania.

Omów zmiany liczby ludności w Polsce powojennej.
Omów negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Wypowiedz zilustrój przykładami z obszaru Polaki.
Omów znaczenie gospodarcze wód śródlądowych na Ziemi: rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne, wody podziemne.
Omów budowę geologiczną Ziemi: litosfera, płyty, grzbiety i rowy oceaniczne.
Omów procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi: wietrzenie, erozja, transport i akumulacja
Omów procesy glebotwórcze, przedstaw typy gleb oraz oceń przydatność rolniczą gleb na świecie.
Omów czynniki kształtujące liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia świata i Polski.
Omów zróżnicowanie rasowe, językowe, narodowościowe i religijne ludności świata.
Omów zróżnicowane funkcje miast. Przedstaw problemy największych miast świata i Polski.
Omów klimat Polski oraz jego wpływ na szatę roślinną.
Omów sieć wodną Polski (zlewiska, dorzecza, sieć rzeczna, jeziora).
Omów budowę geologiczną, florę i faunę Tatr jako przykład krainy o krajobrazie wysokogórskim.
Omów budowę geologiczną i ukształtowanie powierzchni oraz wykorzystanie gospodarcze Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich.
Omów konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi: doba, czas słoneczny, strefowy i urzędowy.
Omów położenie geogrficzne i rzeźbę terenu Pojezierza Suwalskiego jako przykład krajobrazu młodoglacjalnego.


Losowe teksty z tej samej kategorii

Migracja w Polsce
Pojezierze Mazurskie (4)
Fumarole
Zróżnicowanie klimatów na Ziemi
Morze Bałtyckie (3)
Obieg wody w przyrodzie i jej zanieczyszczenia
TYPY I GENEZA JEZIOR
Wpływ przemysłu na
Pojezierza Polski
Narwiański Park Narodowy


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 750.63.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-10-17 19:27:30
⇒Czytano: 29326
Autor: Michalk88


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: