Strona główna » Liceum » Pozostałe » Geografia


Omów podział dziejów Ziemi: ery, okresy, fałdowania.Poprzednia praca: Ochrona środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Co rozumiesz pod pojęciem ekologia? Podaj przykłady ochrony środowiska naturalnego na świe
Następna praca: Przedstaw najważniejsze minerały i skały z których zbudowana jest skorupa ziemska.Treść: Rozwój świata organicznego Ziemi stał się podstawą podziału dziejów Ziemi na ery okresy i piętra,
- W okresie prekambru ok 4,6 mld lat temu powstał glob ziemski, atmosfera i hydrosfera, pojawiło się życie organiczne, zarysowały się kontynenty, powstały złoża np. złota (Kanada, Syberia).
- Era paleozoiczna -570 mln.lat temu. Pozostawiła skamieniałości zwierząt, roślin, w dewonie pojawiły się pierwsze zwierzęta lądowe, paprotniki; w karbonie, lasy karbońskie (z paprotników) owady, otwornice; w permie, wymarło ok. 50% organizmów zwierzęcych.
W paleozoiku miały miejscy ruchy górotwórcze: G. Świętokrzyskie, Sudety
- Era mezozoiczna - 225mln lat temu. W triasie pojawiły się ssaki, w jurze - ptaki, w kredzie - ssaki łożyskowe, z końcem ery wyginęły dinozaury.
- Era kenozoiczna zaczęła się 65mln.lat temu i trwa do dziś, ukształtował się obraz lądów, w świecie zwierzęcym dominują ssaki. Pojawia się człowiek. W trzeciorzędzie powstaje węgiel brunatny, przypadają alpejskie ruchy górotwórcze: Karpaty. W czwartorzędzie wystąpiły wahania klimatu, miały miejsce silne zlodowacenia typu kontynentalnego - powstał Bałtyk.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 28601 , autor: Michalk88 , Ocena: 735.78

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Omów podział dziejów Ziemi: ery, okresy, fałdowania.

Omów zmiany liczby ludności w Polsce powojennej.
Omów negatywny wpływ gospodarczej działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Wypowiedz zilustrój przykładami z obszaru Polaki.
Omów znaczenie gospodarcze wód śródlądowych na Ziemi: rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne, wody podziemne.
Omów budowę geologiczną Ziemi: litosfera, płyty, grzbiety i rowy oceaniczne.
Omów procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi: wietrzenie, erozja, transport i akumulacja
Omów procesy glebotwórcze, przedstaw typy gleb oraz oceń przydatność rolniczą gleb na świecie.
Omów czynniki kształtujące liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia świata i Polski.
Omów zróżnicowanie rasowe, językowe, narodowościowe i religijne ludności świata.
Omów zróżnicowane funkcje miast. Przedstaw problemy największych miast świata i Polski.
Omów klimat Polski oraz jego wpływ na szatę roślinną.
Omów sieć wodną Polski (zlewiska, dorzecza, sieć rzeczna, jeziora).
Omów budowę geologiczną, florę i faunę Tatr jako przykład krainy o krajobrazie wysokogórskim.
Omów budowę geologiczną i ukształtowanie powierzchni oraz wykorzystanie gospodarcze Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich.
Omów konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi: doba, czas słoneczny, strefowy i urzędowy.
Omów położenie geogrficzne i rzeźbę terenu Pojezierza Suwalskiego jako przykład krajobrazu młodoglacjalnego.


Losowe teksty z tej samej kategorii

Układ Słoneczny (2)
Hejnał Krakowski
Tajemnice kosmosu odkrywane przez współczesne cywilizacje
NARODOWOŚĆ AUSTRALII
Prądy morskie (2)
Niziny, wyżyny, góry
Wpływ działalności człowieka na ukształtowanie powierzchnii Ziemi
Ustna geografia moja poprawiona
Mikołaj Kopernik (2)
Pustynie (1)


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 735.78.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-10-17 19:27:30
⇒Czytano: 28601
Autor: Michalk88


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: